Reglement for Den Gule Banken Cup – Sola

Reglement for Den Gule Banken Cup

Den Gule Banken Cup 2024

Kampreglement:

Turneringen blir spilt etter DEN GULE BANKEN CUP sitt reglement samt NHFs gjeldende lover og spilleregler. Klubbene plikter å gjøre dette reglementet kjent for sine medlemmer.

De lag som ikke følger bestemmelsene i dette og andre ordensbestemmelser gitt av arrangøren, kan utelukkes fra turneringen og rapport sendes NHF. All bruk av alkohol er forbudt under hele arrangementet.

Registrering:
Alle deltakende lag i klasser fra 13 år og eldre må registrere navn, draktnummer og fødselsår på alle spillerne på laget. Dette må gjøres elektronisk, i Profixio appen, eller via påmeldingssiden på nettet. Frist for registrering er satt til dagen før turneringen starter.

Maksimalt antall spillere pr. lag:
Fra og med 9 år til og med 10 år:               8 spillere – Spilles på kortbane
Fra og med 11 år:                                       14 spillere

Dispensasjoner:
Alle lag med spesielle dispensasjoner fra sin hjemmekrets, eller dispensasjoner godkjent av turneringsledelsen, gjøres gjeldende i denne turneringen.

Det presiseres at det til enhver tid ikke må være flere enn 2 spillere med dispensasjon på banen samtidig.

Lag med dispensasjon blir automatisk satt til sisteplass etter innledende puljespill. Resultatet i kampene som laget har spilt i innledende puljespill vil være tellende for alle motstanderlagene, dvs har laget med dispensasjon/er tapt en kamp, vil motstanderlaget få to poeng og den pluss-score som resultatet tilsier. Og for motstanderlaget vil resultatet fra kampen mot «disp-laget» være tellende når poeng og plassering utregnes etter endt puljespill. «Disp-lag» vil spille i B-sluttspillet på lik linje med andre lag, dvs også kunne vinne B-finaler.

Klubber som stiller flere lag i samme aldersklasse må være obs på at spillere IKKE kan brukes på mer enn ett lag i samme aldersklasse.

Dispensasjoner eller søknad om dispensasjoner må være sendt/levert til turneringskomiteen eller hovedsekretariatet, og registrert og godkjent før første kamp. Det er klubben/laget sitt ansvar å forsikre seg om at dette er i orden før laget spiller sin første kamp i turneringen.


Jury:
Det oppnevnes en jury på 3 medlemmer. Juryens sammensetning skal være som følger:
1 representant fra deltakende lag – 1 representant fra dommerne – 1 representant fra arrangøren. Juryen vil bli bekjentgjort før turneringens første kamp.

Årsklasser:                                                                                              Ballstørrelse:
Aktivitetsklasser:
Jenter/Gutter    9 år                  født 2015                            00
Jenter/Gutter    10 år                født 2014                            0
Jenter/Gutter    11 år                født 2013                            0
Jenter/Gutter    12 år                født 2012                            0

Klasser med resultatregistrering:

Jenter/Gutter    13 år                født 2011                            1
Jenter/Gutter    14 år                født 2010                            1
Jenter/Gutter    15 år                født 2009                            2 med Klister


Spillesystem:
Innledende puljespill, A-sluttspill og B-sluttspill. Det henvises for øvrig til spilleplanen.

Drakter:
Ved lik draktfarge skal det lag som står nevnt sist i kampoppsettet skifte drakter eller spille med vester.

Avkast:
Laget som står først i kampoppsettet («hjemmelag») starter med ballen. Laget stiller på venstre banehalvdel, sett fra sekretariatet.

Lagene må være klar til kampstart 5 min. før kampen starter.

Det benyttes ikke lags time-out under denne turneringen. (Kun stopp i spillet i situasjoner bestemt av dommer).

Det er ikke pause mellom 1. og 2. omgang, og 2. omgang begynner med avkast av det laget som står sist i kampoppsettet («bortelag»).

Sidebytte foretas kun i sluttspill-finaler.

Spilletid:
Puljespill:
Jenter/Gutter                9-11 år             1 x 15 min    Ikke sluttspill
Jenter/Gutter                12 år                2 x 10 min    Ikke sluttspill
Jenter/Gutter                13 år                2 x 10 min
Jenter/Gutter                14 år                2 x 10 min  
Jenter/Gutter                15 år                2 x 15 min

A-sluttspill, B-sluttspill og B-finaler:
Jenter/Gutter                13 år                2 x 10 min
Jenter/Gutter                14 år                2 x 10 min  
Jenter/Gutter                15 år                2 x 15 min

A-finaler:
Jenter/Gutter                13 år                2 x 15 min
Jenter/Gutter                14 år                2 x 15 min 
Jenter/Gutter                15 år                2 x 20 min

Sluttspillet:
Kampene spilles etter cup-system.

Ved uavgjort resultat fortsetter kampen, og dommer avgjør ved myntkast hvilket lag som starter med ballen. Laget som scorer det første målet har vunnet («Golden Goal»). Ingen tidsbegrensning på «Golden Goal» spillet.

Premiering:
9 – 12 år – Medalje til alle spillerne på laget

A-Finaler – Lagpokal til 1. og 2. plass. Premie til A-finalens beste spiller. T-skjorter til vinnerlaget.

B-Finaler – Lagpokal

Protester:
Eventuelle protester skal innleveres skriftlig i banesekretariatet senest 10 min etter kampslutt. Protestgebyr kr. 600,- vedlegges protesten. Dersom en protest skal behandles må det være angitt på kampens rapportskjema ved banesekretariatet at protest innleveres.

Det er banesekretariatets ansvar å sørge for at protesten sammen med protestgebyret blir levert til hovedsekretariatet så raskt som mulig.

Enhver fravikelse fra disse prosedyrene vil automatisk medføre at protesten forkastes uten behandling. Protestgebyret vil da bli refundert.