Parkering på kamper i Skadberghallen og Kjerrberget hallen – Sola

Parkering på kamper i Skadberghallen og Kjerrberget hallen

Kjør ned Kjelsberg Ring, og inn til høyre på Skadbergveien. Følg veien innover, og benytt parkeringshuset.
Parkering på andre steder enn tilvist plass medfører bot og borttauing.

Gul pil: Kjerrberget – Skadbergbakken 79, 4051 Sola – Kjerrberget Ungdomsskole – Parkering i kjelleren i parkeringshus

Grønn pil: Skadberghallen – Litlabergvegen 20, 4050 Sola – Skadberg skole, parkering i kjelleren av Kjerrberget ungdomsskole i parkeringshus.

Oversiktsbilde Solahallen og Åsenhallen