Oppdaterte retningslinjer for innendørs trening for barn og unge – Sola

Oppdaterte retningslinjer for innendørs trening for barn og unge

Kommunene Sandnes, Sola og Randaberg ønsker å gradvis lette på tiltakene. I første omgang har de nå gjort endringer i forskriften som gjelder for barn og unge på idrett-, kultur og fritidsarenaen. Forskriften som er vedtatt tillater at barn kan trene innendørs i grupper på inntil 20 personer.

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge åpnes opp for større grupper
. Begrensning innendørs er nå satt til grupper inntil 20 personer.  

De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Avstandsregelen på en meter mellom spillerne både før, i pauser under trening og etter trening.
For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres, mens kamper, cuper, stevner mv. fortsatt må utsettes.

Nye retningslinjer er gjeldende fra onsdag 27. januar klokken 00:00 til 08.02.2021 klokken 24:00.

Barn og unge under 20 år kan trene innendørs, med treningsgrupper på MAX 20 personer. Trenere regnes ikke som en del av gruppene, men kommer utenom. Trening kan gjennomføres som normalt med nærkontakt.

ÅSENHALLEN A & B:
Om man trener på hel bane, kan man ha treninger med 2 grupper a 20 personer, men må da ta ned skillevegg mellom banene.


SOLAHALLEN:
Om man trener på hel bane, kan man ha treninger med 2 grupper a 20 personer, men må da merke av et godt område på begge sider av midtlinjen hvor kun trenere kan bevege seg.

Det er VIKTIG at disse gruppene er faste og spillere kan ikke bytte grupper. Kamper/turneringer er fortsatt utsatt, og det er ikke mulig å arrangere internkamper mellom gruppene.

Husk at det er veldig viktig å fortsatt holde på de gode smitteverntiltakene.

Med andre ord må alle ta et ansvar for å overholde både de de nasjonale og de lokale retningslinjer. Dette er viktig for å unngå at kommunen igjen må stramme inn igjen, og at vi igjen må stenge treningene.

VIKTIG Å HUSKE PÅ RETNINGSLINJENE FRA KLUBBEN:

Treningene skal ALLTID ledes av en voksen person over 18 år.

Gruppene får ikke komme ned på banen før oppsatt tid, og må avslutte treningen senest 5 minutter før oppsatt tid, og sørge for at de forlater banen raskt slik at neste gruppe kan komme inn.

Garderober skal fortrinnsvis ikke benyttes, om de brukes er hvert lag ansvarlig for å vaske benker, vegger etc. som er kontaktflater.
Stolene nede på banen skal også vaskes etter hver trening.

NÅR MAN HAR TRENINGSTID I HALL A: Når man ankommer trening benytt hovedinngangen og gå ned til hall A. Etter at treningen er over forlater man hall A i døren nede ved styrkerommet.

NÅR MAN HAR TRENINGSTID I HALL B: Når man ankommer trening benytt sideinngang fra utsiden inn til tribunen i B-hallen og gå ned til hall B. Etter at treningen er over forlater man hall B i døren nede på kortsiden.

HAR MAN TRENINGSTID I SOLAHALLEN: Lag som skal trene skal ikke gå inn før oppsatt treningstid, og de lag som trener i forkant skal forlate hallen raskt så neste gruppe kan komme inn. Foreldre bes hente barn utenfor hallen slik at vi ikke får samlinger i gangen.

Følgende hovedprinsipper gjelder:
1. Er du syk, hold deg hjemme. Det samme gjelder om man er i karantene.
2. God hånd og hostehygiene skal praktiseres. Alle vasker hender når de kommer, og når de forlater hallen.
3. Hold minst en meter avstand, før trening, i pauser under trening og etter trening.
4. Bruk Antibac

Hele forskriften finner du her.