Ny god mediemåling – Sola

Ny god mediemåling

Vi får fortsatt god omtale i mediene, og verdien er estimert til 11 millioner i perioden juli - september.  Det er Sponsor insight som har gjort målingen for Norsk Topphåndball.   Bildet viser keeper Malene Solheim fra samling der bilder kom i de fleste av landets aviser, bl.a. VG og Dagbladet.

Annonseverdi for hver enkelt artikkel i kildegrunnlaget er hentet inn på ulike

måter – Retriever har enten fått tilgang til prisene via PR-byråer, direkte fra

avisene/nettavisene selv eller via offentlig statistikk. Verdien tar utgangspunkt i

artikkelens størrelse.

Annonseprisen er basert på listepris for en fargeannonse som er kjøpt uten

plassering, men inne i avisen.

Det er selvsagt ikke mulig å kjøpe annonseplass i NRK radio eller fjernsyn da

dette er en allmennkringkaster, men for oppslag i NRK brukes prisen for

tilsvarende sendetid i TV2 og P4 som veiledende pris, justert for lytter- eller

seertall. Oppslag på Oslo Børs’ nettsider har ingen annonseverdi, da det ikke er

mulig å kjøpe spalteplass gjennom denne kanalen.

 

Innen medievitenskapen er det vanlig å gjøre en subjektiv vurdering av

verdiforskjellen mellom annonser og redaksjonell omtale. Hvis tallene tas ut av

Sponsor Insights analyser uten at de er vektet, er det den flate annonseverdien

som presenteres.

Hvis medieoppslagene er vektet (innenfor en tredelt skala med positiv, negativ

og nøytral som kodesett) regner analyseverktøyet annonseverdien om til en mer

reell PR-verdi. Da blir det slik at oppslag som er vektet positivt ganges med tre,

nøytrale oppslag beholder flat pris, mens negative oppslag skaleres tilsvarende

ned, for å speile en mer reell PR-verdi av hvert enkelt oppslag.