Neumann Bygg går inn som partner for kompetanseløft i Sola HK – Sola

Neumann Bygg går inn som partner for kompetanseløft i Sola HK

Klubben har gleden av å komme med en god nyhet i starten på 2022. Vi har imponerende resultater de siste sesongene for regionens flaggskip og elitelag, nå går Neumann Bygg inn som samarbeidspartner for et kompetanseløft internt i klubben for våre trenere. 

Med det får Sola nå muligheten til å sikre kompetanseheving hos en av våre viktigste ressurser, nemlig trenerne i bredde og ungdomsavdelingen. Det å være trener i en håndballklubb er ett frivillig verv, og klubben ønsker nå å gi noe tilbake til de som flere ganger i uken bidrar til at Sola kan fortsette som en av regionens største breddeklubber og bidra til god rekruttering av nye håndballspillere.

Trenerløft i Sola HK


Etter at Steffen kom inn i en 100% stilling i klubben har administrasjonen jobbet med å få på plass en struktur og rød tråd, internt i klubb-apparatet. På den måten ønsker klubben å organisere både bredde og elitelaget med en felles grunnmur og kompetanseplattform i bunn.

Neumann Bygg blir nå en viktig samarbeidspartner som muliggjør at dette arbeidet kan starte, og gjør det mulig for klubben å videreutvikle seg.

Helt konkret vil det nå settes opp system og muligheter for trenere hvor alle får tilgang og lisens til Learn Handball app, som er til stor hjelp med tanke på å planlegge nye og riktige treningsøkter for lag uansett alder.
Det blir også avsatt en sum til utviklings pott som gjør at trenere kan få dekket påmelding til trenerkurs, både «Trener 1», «Trener 2» og «Trener 3». Med flere trenere med godkjent trenerkurs vil det sikres at vi kan tilby kompetanse på alle aldersnivå.

Samtidig vil vår samarbeidspartner for kompetanseutviklingen være synlig på våre trenere når de er i ulike haller på trening og kamp. Alle trenere vil få profilerings-tøy med klubb-logo og Neumann Bygg logo.

Viktig ledd i å videreutvikle klubben


Daglig leder Svein Gaute Hølestøl er fornøyd med at den nye avtalen er på plass.

Dette muliggjør at vi nå kan ta et skikkelig løft for våre trenere, og gi noe tilbake til dem. Vi har cirka 90 personer som bidrar inn på de ulike lagene, på frivillig basis – og som er en av klubbens viktigste ressurser. Nå jobber vi med å få satt opp ett system som sikrer at de som ønsker skal få heve sin kompetanse på flere nivå knyttet til trenergjerningen. Avtalen med Neumann Bygg blir svært viktig når vi nå skal videreutvikle Sola.

Svein Gaute Hølestøl, daglig leder Sola HK


Regiondirektør i Neumann Bygg Ivar Gram Klette brenner for kompetanseutvikling, og spesielt da rettet mot bredden i Sola HK.

Som et av Norges største varehus for proffmarkedet er det viktig for oss som aktør med høy faglig kompetanse innen våre fagfelt både hos ansatte og kunder. Hos Neumann har vi «Neumann-skolen» hvor vi inviterer proffkundene våre til kurs og faglige oppdateringer, og dette ønsker vi at Sola HK også skal bidra til mot sine trenere. Klubben viser nå til gode resultater i Norge og i Europa, og det er viktig at man nå og kan investere i egne trenere på alle nivå.

Ivar Gram Klette, regiondirektør Neumann Bygg