Lyse er med – Sola

Lyse er med

Lyse har inngått samarbeid med Sola HK. De ønsker å støtte kvinneidretten, og støtter også distriktets fotball og volleyballag.

– Vi synes det er flott å støtte kvinneidretten. Det er viktig for oss å ha god spredning på støtteavtaler i forhold til geografi og type idrett. Vi så det var en åpning innenfor kvinneidretten, og Sola HK representerer jo eliten innen sin idrett, forteller Cathrine Suttie fra Lyse.

Suttie synes det er svært viktig at regionen har et elitelag innen håndball.

– Det er viktig for rekruttering og inspirasjon, slik at de yngste har noe å strekke seg mot. Det er fint at det finnes et godt lag for dem, slik at de slipper å flytte vekk for å spille på et høyt nivå. I tillegg er det viktig for bredden i regionen å ha et kvinnelag på topp, sier Suttie.

Hun gleder seg til å samarbeide med Sola, og tror det kan være positivt for begge parter.

– Jeg håper vi kan gjøre hverandre godt, og at det blir en positiv profilering, avslutter Suttie.