Kristiane blir å finne i den gule Sola-drakten i to nye år – Sola

Kristiane blir å finne i den gule Sola-drakten i to nye år

Kristiane er en spiller som har hatt stor fremgang i årets sesong. Hun har utviklet seg bra de siste sesongene. Kristiane er en lokal spiller. Hun har bra skudd og ett tempo i spillet noe som passer Sola veldig godt.

Vi er veldig glad for at hun har lyst til å være med oss videre.