Kjøreregler senior Sola HK – Sola

Kjøreregler senior Sola HK

KJØREREGLER FOR SENIORAVDELINGEN I SOLA HÅNDBALL

 1. Senioravdelingen i Sola Håndballklubb defineres som alle lag fra og med J/G-16 Bring-lag og opp til klubbens A-lag.
 • Alle lag i Sola Håndballklubb skal forholde seg til og innrette seg etter klubbens gjeldende vedtekter, klubbens visjoner, mål og planer. Vi forholder oss til MOT – GLEDE – SAMHOLD (klubbens verdiord) samt vi setter fokus på Fair Play og begeistring, sammen med stor innsatsvilje og respekt for både spillere og kampledere på og utenfor banen.
 • Dersom et lag blir nødt til å legge kamper til andre lags treningstider, så SKAL dette godkjennes av trenerne for det laget som har treningstid i god tid før kampdagen.
 • Lagledere/trenere har selv ansvar for å skaffe personer til sekretariat på egne hjemmekamper.
  Dette gjelder ikke for A-laget, der klubben og håndballkretsen setter opp disse funksjonene.
 • Alle medlemmer skal gjøre 15 timers prosjektarbeid (dugnad), (10 timer for søsken). Timene skal fortrinnsvis brukes på Sandnes Sparebank Cup, drift av kafeen, Solamessen eller andre aktuelle messer/arrangementer.

A-laget/Rekruttlaget skal også bidra på arrangementer som Håndballskoler, Solamessen, og julebord for Sola Kommune når det arrangeres.

 • Sponsoravtaler for det enkelte lag skal klareres med daglig leder eller Salg og Markedssjef. Det er viktig at vi fakturerer fra klubben, slik at det blir riktig i forhold til mva. og regnskap.

Utdypende forklaring vedrørende sponsing:

 • Gaver (uten krav om profilering) kan uavkortet betales til det enkelte lag.
  • Gaver hvor det er krav om profilering, skal faktureres fra Sola Håndball og avsettes på lagets internkonto. Dette for å sikre at mva. innberettes på en riktig måte.
  • Noen sponsorer har avtalt bransjeeksklusivitet med Sola Håndball. Nye sponsoravtaler skal derfor avklares med daglig leder eller Salg og Markedssjef, før en avtale inngås.
  • Klubbens medlemmer skal tilstrebe å benytte klubbens offisielle klessponsor. Unntak kan klareres med daglig leder eller Salg og Markedssjef.
  • Klubben har egen klubbkolleksjon, og her kan de  enkelte lagene selge profilering. Dette skal gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer. Lagene kan ha 3 egne sponsorer på kolleksjonen. Av dette salget tilfaller 100 % laget, men det skal faktureres gjennom klubben.
  • Klubbens drakter er klubbens eiendom og klubben har enerett på sponsorplassene på draktene.

NB: Se egne retningslinjer for Bring/Lerøy.

 • Ved salg av sponsorpakker (for eksempel ny skiltreklame i hallen), tilfaller 40 prosent klubben og resterende 60 prosent laget. Dette gjelder første året av avtalen, deretter er avtalen klubbens eiendom. Ved salg av sponsorpakker skal daglig leder involveres og faktureringen skal skje gjennom klubben. (Skiltreklamer er normalt 3 – års avtaler).
 • Kontingenten i Sola Håndball går i sin helhet til klubben, og skal betales før spilleren spiller kamper. Kontingent fastsettes på årsmøtet i mars hvert år.

Sola Håndball skal dekke følgende utgifter i sin helhet for det enkelte lag: 

 • Drift og administrasjon av klubben.
 • Lagpåmelding til seriespill og landsdekkende serier for 16- og 18-års lagene (Bring/Lerøy).
 • Drakter og nødvendig utstyr som klister, tape, nødvendig førstehjelpsutstyr etc.
 • Merk, A-laget har egne utstyrspakker i henhold til avtale.

Retningslinjer for deltagelse i Bring og Lerøy:

Deltagelse i de landsdekkende seriene Bring og Lerøy for alderstrinnene 16 og 18 år er selvfinansiert av spillerne selv og foreldregruppen. Denne selvfinansieringen inkluderer bl.a. kostnader til reise, opphold, overnatting, mat, og trenere ut over klubbens budsjetterte rammer etc.

Det enkelte lag kan selge reklame for egne sponsorer på drakter og eventuelle overtrekksdrakter/ bager etc. Disse inntektene tilfaller laget i sin helhet, men må faktureres via klubben som beskrevet ovenfor. Sponsorinntekter fakturert via klubben kan kun benyttes til dokumenterte utgifter, og ikke utbetales i kontanter.

Noen sponsorer har avtalt bransjeeksklusivitet med Sola Håndball. Nye sponsoravtaler skal derfor avklares med daglig leder eller Salg og Markedssjef, før en avtale inngås.

Dersom foreldregruppen for et Bring/Lerøy-lag ønsker å engasjere en dedikert trenerressurs for egen regning til laget, så har klubben kontraktsmaler tilpasset dette formålet. Klubben vil da fungere som formell (midlertidig) arbeidsgiver med tilhørende utbetaling av lønn, pensjon og lovpålagt kompensasjon og arbeidsgiveravgift som i sin helhet skal  dekkes av spillerne og foreldregruppen.

Det skal opprettes en egen lagkonto tilknyttet klubben for Bring og Lerøy lagene. Dette gjøres og disponeres av foreldregruppens egne representanter, der klubben skal ha innsyn.

Klubben dekker følgende utgifter for Bring og Lerøy lagene i sin helhet:

 • Påmelding Regional serie
 • Påmelding Nasjonal serie
 • Utgiftsdekning for trenere ved bortearrangement på kr 1 500,- pr trener (inntil 2 trenere.)
 • Ett sett hjemme- og bortedrakter til Bring/Lerøy serien.
 • Trener(e) innenfor budsjetterte rammer
 • Nødvendig utstyr
 1. Reiseregulativ

A-lag:

 • Reiser til bortekamper og eventuell overnatting dekkes av klubben.
 • Det dekkes inntil 200,- pr spiller til mat på reiser til bortekamper.
 • Reiseantrekk skal være i henhold til klubbens utstyrspakke og sponsoravtaler.

Rekrutteringslag (2/3 divisjon):

 • Reiser til bortekamper og eventuell overnatting dekkes av klubben.
 • Det dekkes inntil 200,- pr spiller til mat på reiser til bortekamper
 • Reiseantrekk skal være i henhold til klubbens utstyrspakke og sponsoravtaler

Andre senior-lag (Lavere divisjoner, Lerøy/Bring, J/G-16 og -18 region):

 • Ved bortekamper besørger og bekoster lagene selv all overnatting og transport.