John Harald Kåsen slutter som daglig leder i Sola Håndballklubb. – Sola

John Harald Kåsen slutter som daglig leder i Sola Håndballklubb.

John Harald Kåsen har sagt opp sin stilling i Sola Håndballklubb. Kåsen tiltrådde som daglig leder våren 2012, og vil bli i stillingen i hvert fall ut august inneværende år. Han vil da bistå i en glidende overgang og oppstart for en eventuell ny daglig leder i denne perioden.

Foto: Kenneth McDowell

John Harald oppsummerer sine ni år i klubben på følgende måte:

Jeg har hatt ni kjekke år i klubben, og det har vært fantastisk å få lov til å følge A-laget i disse årene, og ikke minst samarbeidet med trenere, lagledere, foresatte og spillere på aldersbestemte lag.

Det er klart det blir trist å forlate dette.  Jeg har alltid sagt at min tanke var at når jeg skulle forlate klubben skulle vi være blant de 3 beste i Norge, og ha god orden på klubbens økonomi – og da er det gjerne på tide å gi seg på topp nå.

John Harald fortjener en stor takk for en fantastisk innsats for Sola Håndballklubb gjennom mange år. Han har bidratt til klubbens positive utvikling, både på økonomi siden og den organisatoriske siden. Styret ønsker å takke han for jobben han har gjort, og setter pris på at han også ønsker å bidra fortsatt en stund frem i tid.

Klubbens styre vil nå starte arbeidet med å få på plass en ny daglig leder i Sola Håndballklubb.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med styreleder Ivar Gram Klette (tlf. 90405577) eller John Harald Kåsen (tlf. 90778605)