Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2023 for Sola HK – Sola

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2023 for Sola HK

NIFs har kommet med en oppdatering og presisering for reglene for sammensetting av menn og kvinner i styrer og utvalg, samt presisert at Årsmøtet skal foreta direkte valg av nestleder for styret.

Sola Håndball må derfor gjennomføre et ekstraordinært Årsmøte for å foreta mindre endringer i dagens styresammensetning samt foreta direkte valg av nestleder.
Dato: 6. juli
Tidspunkt: kl. 18:00
Sted: Teams (påmelding her)

Saksliste;

  1. Valg av styremedlem, 2 år
  2. Valg av varamedlem, 2 år
  3. Valg av Nestleder

Valgkomiteens Innstilling;

1 – Valg av nytt styremedlem:

Styremedlem                                   Mette Dahle                                                                     Velges 2 år (Ny)

2 – Valg av nytt varamedlem:

Varemedlem                                     Johan Selvig                                                                      Velges 2 år (Ny)

3 – Valg av Nestleder:

Valgkomiteens innstilling til gjenvalg av nestleder:

Nestleder                                           Rune Haukebøe                                                                              Velges 1 år (Gjenvalg)

Påmelding til Årsmøtet må av praktiske årsaker gjøres i forkant for å kunne gjennomføres på Teams.

For påmelding eller spørsmål vedrørende Ekstraordinært Årsmøte kontakt daglig leder Svein Gaute Hølestøl på telefon 416 23 711 eller sveingaute@sola-hk.no

Frist for påmelding er satt til onsdag 5.juli kl. 16.00.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen og Styret i  Sola Håndballklubb