Innkalling til årsmøte i Sola Håndballklubb 2020 – Sola

Innkalling til årsmøte i Sola Håndballklubb 2020

Til medlemmene i Sola Håndballklubb
7. februar 2020, Sola

Styret innkaller herved til årsmøte i Sola Håndballklubb.
Årsmøtet avholdes 12. mars klokken 19:00 på VIP rommet i Åsenhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar, to uker før årsmøtet til info@sola-hk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Sola HK sin hjemmeside (www.sola-hk.no) Saksliste blir lagt ut senest 5. mars.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sola HK ved daglig leder John Harald Kåsen kontaktes på telefon 90778605 eller e-post john@sola-hk.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret Sola Håndball