Innkallelse til årsmøte i Sola Håndballklubb 2024 – Sola

Innkallelse til årsmøte i Sola Håndballklubb 2024

Til medlemmene i Sola Håndballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte Sola Håndballklubb.
Årsmøtet avholdes 16. april klokken 18:00 på VIP rommet i Åsenhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2. april, to uker før årsmøtet til info@sola-hk.no

Bruk denne malen for å sende inn forslag.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Sola HK sin hjemmeside (www.sola-hk.no) Saksliste blir lagt ut senest 9. april.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sola HK ved daglig leder Svein Gaute Hølestøl kontaktes på telefon 416 23 711 eller e-post sveingaute@sola-hk.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Sola Håndball