Gode nyheter for norsk håndball og Sola HK! – Sola

Gode nyheter for norsk håndball og Sola HK!

Regjeringen la torsdag frem de neste stegene på veien mot et gjenåpnet samfunn. Blant grepene som nå tas, er at idrettshaller åpnes opp. Garderober må riktignok fortsatt være stengt, men hovedbudskapet fra regjeringen er uansett positivt.

Det er nå mulig kan organiseres trening og idrettsaktivitet for grupper på inntil 20 personer med en meters avstand. Dette gjelder for all idrett også breddeidrett. Idrettslagene kan starte opp igjen med idrettstilbud til barn og unge.

Veileder om fysisk kontakt
På mandag vil det komme det en veileder som særlig skal handle om barne- og ungdomsidretter, som innebærer fysisk kontakt. Slik som for eksempel fotball, og håndball.

Det vil i dag for eksempel ikke ha muligheten til å spille kamper, men veilederen skal legge til rette for at de på en trygg måte kan drive med idretten sin på en litt mer normal måte enn i dag. Det skal skje på en smittevernfaglig og trygg måte.

Hva betyr dette for Sola HK?
Administrasjonen og styret gleder seg selvsagt over gode nyheter fra regjeringen i går, og er glad for at det snart er mulig for medlemmene i klubben å trene håndball! Ikke minst er det spennende å følge lagene frem mot ny sesongstart.

Klubben får flere henvendelser på om det nå er mulig å trene inne i hall. Foreløpig avventer vi å ta noen beslutninger før vi mottar veilederen som kommer mandag 11. mai.

Styret i Sola HK vil kort tid etter man har mottatt veilederen ha et styremøte hvor de ser på videre prosedyre, og hvordan løpet legges opp videre – selvsagt på en smittevernfaglig og trygg måte.