Glede på håndballskole – Sola

Glede på håndballskole

67 barn tilbrang tre dager i Åsenhallen for å delta på håndballskolen i vinterferien.

Fra mandag til onsdag var det fire økter per dag med trening for ungene. Øktene inneholdt øvelser for å utvikle kast og mottak, finter, forsvarsspill, viderespill og pådrag. Bevegelse og løp, hinderløyper og lek var også viktige momenter.

Vi delte inn i tre grupper etter alder (fra 2007-2001), og hver gruppe hadde to instruktører. Disse var enten håndballspillere fra Solas A-lag eller rekruttlag.

Som ansvarlig for håndballskolen har det vært tre strålende dager i Åsenhallen med mye håndballglede. Vi takker alle barna som deltok, instruktørene som stilte opp, daglig leder John Harald og Stine Aathun som hjalp til med matlagingen.

Her er noen øyeblikk fra håndballskolen 2014:


Foto: Malene Folkvord