Ekstraordinært årsmøte – Sola

Ekstraordinært årsmøte

Vi avholder ekstraordinært årsmøte 22/9 kl. 18, for å velge ny sportslig leder etter Hans Bjåstad og ny ungdomsleder etter Tone Sømme. Møtet avholdes i møterommet i Åsenhallen (bak kafeen).

Valgkomiteen innstiller: Rune Andersen som sportslig leder og Nina C. Aasland som ungdomsleder.