Ekstraordinært årsmøte – Sola

Ekstraordinært årsmøte

Mandag 9.februar kl.18.00. Les forslag fra styret.

Sak: Definere stemmeberettigede på årsmøtet.

Forslag fra styret;

  • Medlemmer over 15 år
  • Styrets medlemmer(unntatt  Varamedlemmer)
  • Æresmedlemmer
  • 2 trenere over 15 år fra hvert årskull, forutsatt at medlemsforpliktesene er overholdt.