Dommere i Den Gule Banken Cup 2024 – Sola

Dommere i Den Gule Banken Cup 2024

Dommere er like viktige som spillere og vi trenger så mange som mulig. Uten dere blir det ingen turnering!

Påmelding for dommere er åpnet i Profixio. 

Tilreisende dommere som ønsker å få dekket overnatting og ønsker refusjon for reiseutgifter må ha avtalt dette på forhånd og tar kontakt med oss for å avtale dette i forkant. Da sender du mail til dgbcup@sola-hk.no

Vi har følgende dommerhonorar pr dommer, pr kamp:

KlasseHonorar 
J/G 13-15 kr 130
J/G 12kr 100
J/G 9, 10 og 11kr 80

Kontakt dommeransvarlig dersom det er spørsmål vedrørende dømming i turneringen. Kontaktinfo til dommeransvarlig kommer.