Bring starter hjemme – Sola

Bring starter hjemme

Så er oppsettet for vårt bringlag klart, og vi starter i Åsenhallen 16. - 17. oktober. 

Rundene er slik i 2010/11:

16. -1 7. okt i Åsenhallen: Sola, Stavanger, Ullern og Konnerud

6. - 7. nov i Bergen: Bergen (sammensatt lag), Åsane, Sola og Ekstrakval lag P 5 *)

4. - 5. des. Sted ikke klart: Ekstrakval P 3 *), Svolvær, Sarpsborg og Sola

5. - 6. februar 2011: Sola (kanskje i annen hall), Bodø og Våleranga

12. - 13. mars 2011: Fellesarrangement (sted ikke klart): Sola, Storhamar, Rælingen og Nordstrand

*) Kval gjennomføres første helgen i oktober, da blir dette klart.