Bring Håndballskole – Sola

Bring Håndballskole

65 unger og 10 instruktører har de siste dagens kost seg i Åsenhallen.  Vi takker for denne gang, og ønsker velkommen tilbake - da til Gjesidige Håndballskole i vinterferien.  mer info kommer.