Bo1 blir Selvaag Bolig – Sola

Bo1 blir Selvaag Bolig

«Selvaag har bygget over 50.000 boliger siden det første huset stod ferdig i 1948 og har i dag prosjekter i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Stavanger og Bergen. I de neste årene vil Selvaag ferdigstille ca 1000 boliger pr. år. Med kreativ planlegging, rasjonell byggeteknikk og tverrfaglig samarbeid er selskapet banebrytende innen boligbygging i Norge. Selvaags grunntanke er å være en rasjonell boligbygger, som ved å beherske helheten i utviklings- og byggeprosessen finner optimale utbyggingskonsepter. Dette sikrer våre kunder kvalitetsboliger med høy "boverdi".I Rogaland har vi for salg boliger i flere store prosjekter ved Lervig Brygge i Stavanger, Jåsund i Sola kommune og Aase Gård i Sandnes. Kontakt salgsansvarlig prosjekt Helene Misje Olsen på 98239696, eller se www.selvaagbolig.no. «

Internettadr: www.selvaagbolig.no

Telefon: 98239696

Salgsansvarlig prosjekt: Helene Misje Olsen
Sponsorkontakt: Helene Misje Olsen

E-mail: hemo@selvaagbolig.no