Avslutningen av sesongen 2019/2020 – Sola spiller i REMA 1000 ligaen 20/21 – Sola
Foto: Kenneth McDowell

Avslutningen av sesongen 2019/2020 – Sola spiller i REMA 1000 ligaen 20/21

Norges Håndballforbund (NHF) har drøftet og vedtatt konsekvensene for avslutning av sesongen 2019-20. Pressemeldingen fra forbundet finner du nederst i saken.

Ut i fra pressemeldingen kan vi nå bekrefte at vår plassering i REMA 1000 ligaen 19/20, hvor vi havnet på kvalifiseringsplass – gjør at vi beholder plassen i REMA 1000 ligaen og skal spille i øverste divisjon neste sesong.

Som følge av koronaviruset ble all håndballaktivitet avlyst 12. mars. I etterkant har Nasjonal Ledergruppe (NL), som består av daglig leder i regionene og representanter for generalsekretariatet i NHF, jobbet med å finne best mulig løsning på hvordan sesongen skal avsluttes. Dette har vært ett utfordrende arbeid, hvor flere alternativer har vært utredet for å få til en mest mulig rettferdig avslutning av sesongen og plassering av lag til neste sesong.​  

De overordnede prinsippene som er vedtatt for seriespillet i REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon er:​

Endelige tabeller gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall kamper. Dette blir gjort som en konsekvens av flere tilfeller hvor det er ulikt antall spilte kamper innenfor hver enkelt serie. ​

Opp- og nedrykk 

I serier der opp- og nedrykk er avklart, blir dette gjennomført. Regional kvote for opprykk til 2. divisjon blir opprettholdt.

 ​

Lag som etter beregning havner på kvalifiseringsplass for opprykk, gis tilbud om direkte opprykk. Dette omfatter lagene som blir nummer tre i 1. divisjon og avdelingsvinnerne i 2. divisjon. Det vil medføre utvidelse av antall lag i noen av seriene kommende sesong.​ Dersom lag trekker seg eller avslår, vil ledige plasser ikke bli fylt opp med mindre det blir færre enn tolv lag.

Lag som etter beregning havner på nedrykksplass, men som ville hatt mulighet for å beholde plassen dersom sesongen ble ferdigspilt, får tilbud om å bli værende i samme divisjon.

NHF vil i den nærmeste tiden kontakte alle klubber som er i en av de tre foregående kategoriene. Etter avklaring med de involverte klubbene, vil endelig avdelingsoppsett for REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon for kommende sesong bli publisert på handball.no. 

NHF utreder behovet for å utvide reservasjonsmuligheter og frister, og vil komme tilbake til dette.​ 
Les mer på Norges Håndballforbund sin egen side her.