Årsmøte – Sola

Årsmøte

Årsmøte avholdes i kafeen 28/2 kl. 1800.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 13. februar

Agenda og evt. saker blir lagt ut her senest 21. februar