Årsmøte mandag 7.mars – Sola

Årsmøte mandag 7.mars

Årsmøte avholdes mandag 7.mars kl 19:00 i Åsenhallen.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 20.februar.