Årsmøte 2010 – Sola

Årsmøte 2010

Årsmøtet vårt den 28/2 gikk av stablen uten stor dramatikk, men med mye god diskusjon.

Regnskap: Overskudd i 2010 på 123.000,-
Budsjett 2011: 6,1 millioner.  Budsjettert med drøye 300.000,- i overskudd
Kjøreregler og nye kontingent er lagt ut på "klubben vår" / ungd avd.

Valg: Rita W Røyneberg (gjenvalg som leder, ett år), Lise S. Aarthun Andreassen (2 år, ny, nestleder), Ørjan Gjerde (2 år, ny), Kjell Rommetveit (2 år, gjenvalg, styremedlem), Jan Arild Rinder, Nina C. Aasland og Rune Andersen (ikke på valg, 1 år igjen). Vara til styret: Siw Dybvik og Are Domert.

Årets ildsjel 2010 ble MAY-BRIT BJØRNØY.  VI GRATULERER !!!  Plakett + kr. 5.000,-

Mer info legges ut på klubbens hjemmeside i løpet av neste uke.