Årsmøte – Sola

Årsmøte

Årsmøte i Sola HK avholdes tirsdag 4.mars kl.18.00. i Åsenhallen.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 15.februar.

 

– Styret i Sola HK