Årsmøte 11. mars blir avholdt digitalt på Teams – Sola

Årsmøte 11. mars blir avholdt digitalt på Teams

På grunn av den ekstraordinære koronasituasjonen har styret i Sola HK besluttet at årets årsmøte 11. mars vil bli avholdt digitalt på Teams.

Det blir obligatorisk å melde seg på årsmøtet i forkant, og man vil deretter få tilsendt invitasjon med link til møtet.

Konkret informasjon om påmelding og påmeldingsfrist vil bli lagt ut sammen med saksdokumentene 4. mars på vår hjemmeside sola-hk.no