Alle treninger hos Sola HK avlyses med umiddelbar virkning tom. 30. april. – Sola

Alle treninger hos Sola HK avlyses med umiddelbar virkning tom. 30. april.

Styret i Sola HK har etter prat med kommuneoverlegen i Sola kommune og råd i fra helsemyndighetene besluttet å avlyse alle treninger med umiddelbar virkning og frem til og med 30. april. Liv og helse må prioriteres først.

Kommuneoverlegen i Sola kommune fraråder at det gjennomføres treninger innendørs med flere enn 15-20 personer grunnet utviklingen av Koronavirus spredning som i praksis er alle treninger i regi Sola Håndball.

Alle treninger i klubben, planlagte samlinger og andre arrangement/aktiviteter i Sola HK avlyses med umiddelbar virkning.

Alle resterende håndballkamper i hele Norge er avlyst ut sesongen.

Vi som til daglig sitter på kontoret i Åsenhallen vil fortsatt være operative på mail og telefon, men vil bruke hjemmekontor i den grad det er mulig.

Samtidig anmoder vi alle lag og medlemmer om å benytte Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon rundt viruset. Les mer på www.fhi.no

Når det kommer ny informasjon vil det legges ut på nettsiden, sosiale medier og kommuniseres på e-post til alle lagledere og trenere tilknyttet lagene i Sola HK.

Med vennlig hilsen
Administrasjonen og styret i Sola Håndball