A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Tastavarden HK – Sola

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Tastavarden HK

Hege Holgersen Danielsen har spilt i Sola nå i flere sesonger. Fra hun var 5 til 18 år spilte hun derimot i sin barndomsklubb Stat HK/Tastavarden HK, samt også for Hinna da de samarbeidet.

Julia Katharina Nodland Vold er ganske ny i klubben, men vi fikk en god prat og ble bedre kjent med Tastavarden HK.

1. Fortell litt om klubben og klubbens arbeid, visjon og verdier? 

Tastavarden HK er en håndballklubb for bydelene Tasta og Vardeneset.

Vi har nærmere 300 medlemmer med aldersspenn fra 4 til over 50 år. Tastavarden HK er en håndballklubb hvor lek, trivsel og sportslig utvikling for enkeltspillere og lag står i sentrum.  

2. Fokus på talentutvikling? 
Tastavarden HK har stort fokus på å prøve å beholde spillere og forhindre frafall når spillerne kommer i tenårene.   

3. Hva betyr det for klubben når spillere som har vært i deres klubb nå spiller i REMA 1000 ligaen?
Vi burde bli flinkere til å reklamere dette og informere spillerne om dette. De yngste vil uten tvil bli inspirert av dette. 

4. Hva kan gjøres av aktiviteter for å synliggjøre det flotte håndballarbeidet som gjøres i regionen?
Mer fokus på ungdomsspillerne – frafallet skjer når det egentlig er viktigst at de fortsetter å spille – dvs 13 års alderen og oppover.

Med mer mediafokus og blest rundt ungdomshåndballen ville flere fortsatt og vi ville fått en supersterk håndballregion!   

Hege: Det var her jeg fant gleden ved håndball. Trenere og klubben har alltid vært støttende og hjulpet meg i utviklingen. De er en stor del av grunnen til at jeg er kommet til hvor jeg er i dag!

Her kan du lese om de barndomsklubber som allerede er presentert:

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med de lokale klubbene! » Sola (sola-hk.no)

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Randaberg HK » Sola (sola-hk.no)

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Hinna HK » Sola (sola-hk.no)

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Havørn Håndball » Sola (sola-hk.no)

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Tasta HK » Sola (sola-hk.no)

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Brodd Håndballklubb » Sola (sola-hk.no)

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Forus & Gausel IL » Sola (sola-hk.no)

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Austrått » Sola (sola-hk.no)