A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Havørn Håndball – Sola

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Havørn Håndball

En av spillerne som er kommet opp fra rekruttlaget og spilt kamp i REMA 1000 ligaen er Malin Iversen. Hun spilte hele 11 år i hennes barndomsklubb Havørn.

Havørn Håndball holder også til i Sola kommune, og vi ble bedre kjent med klubben etter en prat med Per Heen.  

1. Fortell litt om klubben og klubbens arbeid, visjon og verdier?
Havørn er en relativt gammel klubb i Sola-målestokk og ble stiftet tilbake i 1934. Håndballen ble etablert tidlig på 80-tallet, så vi er jo noe yngre i så henseende.

Vår visjon «Idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle» er tuftet på NHFs verdier – og vi prøver virkelig å leve opp til dette. Havørn er vel en av klubbene i distriktet med lengst fartstid ift HU/TH-lag – og det har vi tenkt å fortsette med.

2. Fokus på talentutvikling?
Vår klubb er en breddeklubb og vi har som sådan ingen uttalt strategi ift talentutvikling.

Opp igjennom årene har vi samarbeidet med flere av våre naboklubber (inkl Sola) ift Regionslag/spisset satsning, men vi har ingen ambisjoner om å huse et seniorlag i de øverste divisjonene.

3. Hva betyr det for klubben når spillere som har vært i deres klubb nå spiller i REMA 1000 ligaen?
HH har flasket opp flere dyktige spillere i årenes løp – og vi har nå spillere på både lokale toppklubber, landslaget og i utlandet som har tråkket sine sko hos oss. Dette er selvfølgelig både inspirerende og motiverende for våre spillere og trenere. Samtidig er vi nok ganske klare på at når man når ett visst regionalt/nasjonalt nivå, så vil nok også dette innebære at man må søke utfordringer utenfor vår klubb for å kunne ha en fortsatt utvikling/progresjon.

4. Hva kan gjøres av aktiviteter for å synliggjøre det flotte håndballarbeidet som gjøres i regionen?
Synes det er mye flott arbeid som allerede er synligjort i vår region – og mener vi er på et godt sport ift rekruttering etc. Samarbeid på tvers av klubber for å kunne favne hele bredden (dvs kunne stille med lag i både Region/Bring og bredden) anser vi som viktig.

Ellers har vi nettopp vedtatt å bygge ny flerbrukshall i tilknytning til Tanangerhallen (samarbeid mellom HH og Havørn Gym & Turn) og dette regner vi med vil øke tilstrømmingen av nye medlemmer ytterligere. Ellers må region Sør-Vest være på ballen hver eneste gang det skal avvikles landskamper. Gjesteopptredener fra Sola HKs damespillere ifm enkelte av våre treninger for aldersbestemte lag står også høyt på ønskelisten.

Malin: Min barndomsklubb har betydd mye for meg. Det var der mitt grunnlag startet. Min far var trener og hvor jeg hadde lagvenninner som ble mine bestevenner. Havørn var en klubb hvor jeg fikk drive med det jeg elsker og utviklet meg som spiller. Der ble jeg motiverte til å satse og fortsette med håndball.

Her kan du lese om de barndomsklubber som allerede er presentert:

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med de lokale klubbene! » Sola (sola-hk.no)

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Randaberg HK » Sola (sola-hk.no)

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med Hinna HK » Sola (sola-hk.no)