A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med de lokale klubbene! – Sola

A-laget til Sola består av flere lokale spillere fra regionen – bli bedre kjent med de lokale klubbene!

Denne sesongen har totalt 18 jenter vært med i A-lags troppen i REMA 1000 ligaen 2020/2021, av disse kommer 14 av jentene fra hele 14 forskjellige klubber her i regionen.
Det er ingen tvil om at det gjøres mye godt håndballarbeid ute i regionens klubber, og vi ønsker å bli litt bedre med de klubbene som i dag er representert med spillere på Sola A-lag.

I den forbindelse har vi tatt en prat på telefon med flere av klubbene. Det er ulike varianter hvordan klubbene arbeider i det daglige, men det som står som en fellesnevner i de klubbene vi tok en prat med er at alle er opptatt av å kunne ha et tilbud til alle – og på den måten også ivareta både bredde og topp.

I Rogaland er håndball interessen stor, og vi som bor her er privilegerte som har så mange gode klubber i regionen hvor alle spillere får sjansen til å utvikle seg. Vi vil de neste dagene presentere de ulike klubbene vi har pratet med – som nå har en spiller på Sola-laget i REMA 1000 ligaen. 

Først ute er Staal Jørpeland, klubben Martha Barka spilte i, i 12 år. Vi tok en prat med daglig leder Magnus Heskje.

1. Fortell litt om klubben og klubbens arbeid, visjon og verdier?
Staal Jørpeland er en bredde og fleridrettsklubb på Jørpeland i Strand kommune som i 2019 ble 100 år. Vi har Fotball, Håndball, Friidrett, Mini Staal og Super Staal (HC gruppe).

Vår visjon er: «Sammen om mestring og idrettsglede – Gode minner for livet» Våre verdier er handlekraft, engasjement og respekt!

Klubben er tuftet på frivillighet og dugnad og har få ansatte.

Retningslinjene legger opp til at vi skal samarbeide tett på tvers av idrett hvor en legger til rette for at barn/ungdom/voksen kan drive med flere ting. Samtididig sier vi at vi skal ha tilbud til alle og alle sine ambisjoner.

For å kunne gi det må vi da ha og søke å ha samarbeid med andre klubber som kan supplere med tilbud hvor vi ikke kan. Vi ønsker allikevel at alle skal være i klubben så lenge som mulig.

Spillerutvikling og trener/leder utvikling på alle plan er en viktig faktor i vår virksomhet.

Om 1 år vil vi ha en ny flerbrukshall med to håndballflater på plass samt et topp moderne friidrettsanlegg rundt hovedbanen som og vil omgjort til kunstgress.

2. Fokus på talentutvikling?
Siden vi først og fremst kaller oss en breddeklubb hvor drift først og fremst er tuftet på frivillighet er vi mest opptatt av å kunne ha tilbud til alle. Vi har ingen lønnet trenere for tiden i håndballen.

Med den hallkapasiteten vi har i dag er det ikke mulig å satse sterkt på lag.

Men er det noen som ønsker å satse ekstra prøver vi å kunne utvikle de til det de ønsker ved å sette opp på høyere lag eller samarbeide med andre klubber. Vi utvikler talenter til et visst nivå, men må ha hjelp av prestasjonsklubber til å utvikle videre. Vi ønsker ikke at klubbene kommer og henter spillere, men at vi samarbeider for å få et godt resultat for spilleren.

3. Hva betyr det for klubben når spillere som har vært i deres klubb nå spiller i REMA 1000 ligaen?
Vi er veldig stolte av de spillerne som kommer ut og får spille på lag i de øverste divisjoner. Det er veldig kjekt å se at vi gjør noe riktig og det er inspirasjon og motivasjon til yngre spillere.

Vi skulle ønske at vi kunne utnytte det ved å få besøk fra tid til annen av profilerte spillere for å være med på en trening.

Spillere som vi får ut og opp får med jevne mellomrom oppmerksomhet i lokalavisa, det er veldig fint og bra for rekrutteringen.

4. Hva kan gjøres av aktiviteter for å synliggjøre det flotte håndballarbeidet som gjøres i regionen?
Det som kan gjøres er at klubber i regionen kjemper på banen, men samarbeider i rekruttering og utvikling av spillere og trenere. Kan vi ha gode samarbeid og åpenhet klubber imellom tror jeg håndballen kan utvikle seg enda mer enn den gjør i dag. Det jobbes godt i håndball Norge ved å legge til rette. Godt i regionen med utvikling av spillere dommere og trenere. Men vi kan jobbe betre klubbene imellom for å utvikle topp mer.

Martha: Staal har betydd mye for meg opp gjennom mine første håndballår. Vi hadde en trygg arena hvor det å ha det gøy sammen og gjøre hverandre gode stod sentralt.