Dekorativ bakgrunn

11: Frøydis Seierstad Wiik

Tidligere klubber: Hinna

Livsmotto: Alt eller ingenting

3 ord om meg selv: Aktiv, vims og morsom

Hva liker du å gjøre på fritiden: Trene og være med familie og venner

Hva trenger du for å være lykkelig: Familien min

Ditt mål for sesongen 2019/2020: Gjøre det best mulig

Hvis du kunne hatt superkrefter, hva ville det vært: Fly

Hvem er ditt forbilde: Mamma

Spillerstall

Støtteapparat