Årsmøte – Valg i Sola HK – Sola

Årsmøte – Valg i Sola HK

VIKTIG INFORMASJON!!!

 

Kjære alle sammen!

 

Vi står foran nytt årsmøte i 2018 (8. mars kl. 19.00) med et viktig valg hvor flere nye styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, kontrollkomite og ikke minst Leder skal velges.

 

Sola Håndball er helt avhengig av å ha et godt styre som kan lede Sola Håndball i noen spennende år fremover. Sola Håndball trenger et styre som kan gjøre klubben til en solid og flott bredde klubb samtidig som vi også skal være en bærekraftig eliteserieklubb.
Vi MÅ derfor ha på plass nye engasjerte og handlekraftig medlemmer til styret.

Vi vet at det finnes mange flinke medlemmer og/eller foreldre der ute som aldri har fått muligheten til å delta i håndballstyret, fordi ingen har spurt dem. Og vi vet det sitter mange med mye kunnskap som klubben kunne nytt godt av.

Nå er det opp til oss alle i og rundt klubben å sørge for et sterkt styre i Sola Håndball også fremover.
Nå må prosessen og diskusjonene begynne for alvor.  Vi i valgkomiteen forventer et stort engasjement rundt i gangene fremover.

 

Vi håper dere ser viktigheten av fortsatt å ha et bredt sammensatt styre som fungerer, og som det er bred tillit til.

 

Følgende medlemmer i Sola Håndball står på valg:

Leder:                                                                2 år

Styremedlem:                                                   1 år

Styremedlem:                                                    2 år

Styremedlem                                                     2 år

Vara                                                                     2 år
Vara                                                                     2 år

Valgkomite for neste årsmøte                  3 medlemmer + 1 stk vara
Kontrollkomite                                                2 medlemmer + 2 stk vara

Forslag kan sendes til følgende mail:                   byrerune@gmail.com
Eventuelle spørsmål kan rettes til Rune:            959 17152

Forslag ønskes innen 19. februar. (absolutt siste frist er 1 uke før Årsmøte)
(NB! Kandidatene må ha blitt forespurt og sagt seg villig til vervet, før de sendes valgkomiteen.)