18: Alicja Lucyna Zacharska – Sola

18: Alicja Lucyna Zacharska