Kjør ned Kjelsberg Ring, og inn til høyre på Skadbergveien. Følg veien innover, og benytt parkeringshuset.
Parkering på andre steder enn tilvist plass medfører bot og borttauing.

Gul pil: Kjerrberget – Skadbergbakken 79, 4051 Sola – Kjerrberget Ungdomsskole – Parkering i kjelleren i parkeringshus

Grønn pil: Skadberghallen – Litlabergvegen 20, 4050 Sola – Skadberg skole, parkering i kjelleren av Kjerrberget ungdomsskole i parkeringshus.

Oversiktsbilde Solahallen og Åsenhallen