I forbindelse med det økende antallet mennesker som smittes med Koronavirus i Norge ønsker Sola HK å komme med følgende informasjon:

Status pr. søndag 8. mars er at treninger, kamper og arrangementer i utgangspunktet skal gjennomføres som planlagt. Sola HK følger imidlertid situasjonen nøye, og det vil kunne komme andre retningslinjer dersom forholdene endrer seg.

Det er kommunelegen som er rette instans til å vurdere om planlagte aktiviteter kan gjennomføres, under de rådende forhold i det aktuelle området.

Vi oppfordrer alle til å lese Folkehelseinstituttets sine råd og anbefalinger her.

Vi ber også alle om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren, som for eksempel å ikke dele på drikkeflasker etc. Les mer her!

Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix

Flere har spurt om hvorvidt det bør innføres forbud mot håndtrykk og fair play-hilsing før, under og etter kamper. Håndball er en kontaktsport, men noen grep kan tas. Les mer her!

Norges Håndballforbund anbefaler at lag og klubber ikke benytter spillere som har symptomer på luftveisinfeksjon.

Folkehelseinstituttet skisserer for øvrig flere forholdsregler for å forebygge smitte:

**Personer som er syke bør unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

**Man bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

**Når du hoster eller nyser bør dette gjøres i et papirlommetørklé, som deretter kastes etter bruk. Vask så hendene. Dersom du ikke har slikt lommetørklé, bør du hoste eller nyse i albukroken.

**Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.

**Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig.

**Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Dersom du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset, bør du ta kontakt med din egen fastlege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117.

Følg med på Folkehelseinstituttet og Norges Håndballforbund sine nettsider for oppdatert informasjon.