ÅRSMØTE I SOLA HÅNDBALL AVHOLDES  7.MARS KL. 19.00

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 21. februar.

 

Fullstendig saksliste med saksdokumenter legges ut på nettet en uke før møtet