Scott Harrington har signert kontrakt som A-lagets hovedtrener de to neste sesongene. Scott begynte i Sola HK som assistenttrener i mars og har fungert som hovedtrener siden Sola og Knut Ove Joa skilte lag. Scott vil være ansatt i en 50% stiling i Sola HK