Årsmøte i Sola Håndball avholdes 8. mars kl. 19.00

Saker som ønskes behandlet må være innsendt til styret innen 20. februar.