Følgende er foreslått til valgkomitee til ekstraordinær generalforsamling 11 januar:

Rune Byre

Svein Olav Svendsen

Tor Arne Trondsen

Vara: Bente Holmebakken