Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Sola Håndball.

Torsdag 11 januar kl. 18.00

 

Sak:

Valg av valgkomite.