Årsmøte i Sola håndball avholdes torsdag 23. februar kl 19:00 i Åsenhallen.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 10.februar.