Malin Holta og Hege B. Wahlquist er innkalt på samling, og vi ønsker lykke til.